Czy pomagacie uczniom o niższych dochodach? | Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie

Pytania

Czy pomagacie uczniom o niższych dochodach?

TAK - nasz szkoła posiada dwa systemy stypendialne - zapraszamy do zapoznania się z nimi.

Stypendium „Uśmiechnij się z Dominikiem”
1. Stypendium jest ufundowane przez darczyńców.
2. O stypendium może ubiegać się każdy uczeń.
3. Uczeń powinien spełnić warunki przewidziane w procesie rekrutacyjnym do Salezjańskiego Gimnazjum lub Liceum.
4. Fundator wśród ww wymagań szczególną uwagę przywiązuje do
a. oceny z katechezy (na I semestr i na koniec roku) - nie niżej niż dobra.
b. oceny zachowania (na pierwszy semestr i na koniec roku) - nie niżej niż dobre.
c. średniej ocen na świadectwie – nie niżej niż 3.9.
5. Stypendium przyznaje Dyrektor Szkoły na okres do trzech lat nauki. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest coroczne składanie informacji o uzyskiwanych dochodach w rodzinie.
6. Stypendysta zobowiązany będzie do udziału jako wolontariusz w przedsięwzięciach ewangelizacyjnych: „Cecyliada”, koncert „By świat usłyszał”, Misterium Pasyjne.
7. Stypendysta zobowiązany będzie do zaangażowania w grupę szkolnych ministrantów, bądź inną szkolną grupę o charakterze duszpasterskim.

Stypendium naukowe Fundacji „Ku Mądrości” dr Anny Dux
Fundacja "Ku Mądrości" im. dr Anny Dux powstała w marcu 2003 roku. Jest wynikiem współpracy Salezjanów z panią Anną Dux, której pragnieniem było wspieranie młodzieży zdolnej, nie posiadającej wystarczających środków materialnych na naukę. Fundacja od kilku już lat przeznacza dla uczniów naszego Gimnazjum i Liceum środki na stypendia naukowe.
Decyzję o przyznaniu czesnego na kolejny rok szkolny Fundacja podejmuje po zgłoszeniu wniosków (szczegóły na stronie www.fundacja.sdb.pl). Stypendium przyznawane jest na jeden rok. Do końca września każdego roku szkolnego kandydaci składają właściwe dokumenty w sekretariacie szkoły.

O szkole

Szkoła Podstawowa, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio ma siedzibę w Ostródzie przy ul. Św. Dominika Savio 1, są szkołami katolickimi, prowadzonymi przez Zgromadzenie Salezjańskie.
więcej

Kontakt

ul. św. Dominika Savio 1
14 - 100 Ostróda
  • tel.: (89) 646-41-46
  • fax: (89) 642-28-43
więcej

E-mail

Jeśli masz konto, to kliknij poniżej aby się zalogować.
Zaloguj się