Liceum ogólnokształcące | Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie

Liceum ogólnokształcące

Od dnia 1 września 2016 r. szkoła funkcjonuje jako szkoła publiczna, w odniesieniu do młodzieży, która w roku szkolnym 2016/2017 i kolejnych rozpoczęła edukację w klasie I.

Liceum jest szkołą dostępną dla wszystkich. Realizowana jest w niej szeroko pojęta edukacja mająca na celu przygotowanie ucznia do najważniejszego egzaminu dojrzałości - matury.
Nie uczestniczymy w elektronicznym naborze do szkół ponadgimnazjalnych.

Szkoła realizuje podstawę programową zgodnie z przepisami prawa oświatowego.

Języki obce
Języki obce (język angielski i język niemiecki) nauczane są w niewielkich grupach ze względu na stopień zaawansowania (po 3 godziny tygodniowo). Ponadto w klasie pierwszej uczeń ma możliwość realizacji zakresu rozszerzonego z języka obcego równolegle z poziomem podstawowym (dodatkowe 2 godziny tygodniowo).

Realizacja przedmiotów w zakresie rozszerzonym
Szkoła nie narzuca przedmiotów do realizacji w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej. W klasie pierwszej realizowana jest podstawa programowa ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących w zakresie podstawowym.
Z końcem nauki w klasie pierwszej uczeń wybiera przedmioty do realizacji w zakresie rozszerzonym w klasie drugiej i trzeciej z proponowanych przez szkołę zajęć edukacyjnych. Szkoła nie ogranicza ucznia w wyborze przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym, jednakże sugeruje rozsądny wybór w ilości od 2 do 4.

Zajęcia edukacyjne w zakresie rozszerzonym prowadzone są w niewielkich zespołach klasowych.

Zajęcia dodatkowe
Uczniom Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego proponujemy bogatą ofertę dodatkowych bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych (zajęcia wyrównawcze, praca z uczniem zdolnym, zajęcia przygotowujące do uczestnictwa w konkursach przedmiotowych i olimpiadach), kół przedmiotowych stwarzających możliwość realizacji swoich zainteresowań, pasji i talentów, możliwość aktywnej pracy w Samorządzie Uczniowskim, uczestnictwo w organizowanych wyjazdach rekreacyjno-wypoczynkowych oraz udział w programach edukacyjnych.

O szkole

Szkoła Podstawowa, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio ma siedzibę w Ostródzie przy ul. Św. Dominika Savio 1, są szkołami katolickimi, prowadzonymi przez Zgromadzenie Salezjańskie.
więcej

Kontakt

ul. św. Dominika Savio 1
14 - 100 Ostróda
  • tel.: (89) 646-41-46
  • fax: (89) 642-28-43
więcej

E-mail

Jeśli masz konto, to kliknij poniżej aby się zalogować.
Zaloguj się