Rekrutacja 2020/2021 | Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie

Rekrutacja 2020/2021

Warunki rekrutacji do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im św. Dominika Savio w Ostródzie na rok szkolny 2020/2021.

W rekrutacji do klasy pierwszej biorą udział dzieci siedmioletnie.

Rekrutacja do szkoły odbywać się będzie w następujących etapach:

Etap I - od 17 lutego do 20 marca 2020r.
Postępowanie kwalifikacyjne

W tym czasie, w dniach pracy sekretariatu szkoły (poniedziałek-piątek, godz. 8.00 -15.00) należy złożyć:
• podanie (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły)
• załączniki do podania
• skrócony odpis aktu urodzenia
• świadectwo chrztu
• podpisane 2 fotografie
• opinia księdza proboszcza
• opłata rekrutacyjna.

Elementem postępowania kwalifikacyjnego jest obowiązkowa rozmowa rodziców (prawnych opiekunów) z dyrektorem szkoły. Termin rozmowy należy ustalić indywidualnie w sekretariacie szkoły.

21 marca 2020r. godz. 10:00 – spotkanie połączone z obserwacją prowadzone przez zespół psychologiczno-pedagogiczny.

23 marca 2020r. - posiedzenie komisji kwalifikacyjnej
24 marca 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych w I części postępowania, na stronie internetowej szkoły.

Od decyzji komisji kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria św. Stanisława Kostki w warszawie, odwołanie powinno być złożone przed zamknięciem procesu rekrutacji.

Etap II od 25 marca do 3 kwietnia 2020r.
Postępowanie rekrutacyjne.

25 – 27 marca 2020r. – składanie pisemnych oświadczeń woli przyjęcia – sekretariat szkoły.

Etap III – zakończenie postępowania rekrutacyjnego – 3 kwietnia 2020r.

30 marca 2020r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (www.ostroda.salezjanie.pl).
3 kwietnia 2020r. godz. 17:00 – zebranie rodziców (prawnych opiekunów) dzieci przyjętych w poczet uczniów szkoły. Podpisanie stosownych oświadczeń oraz umów. Tego dnia dokonane zostaje zamówienie ( opłata) na jednolity strój szkolny.
28 sierpnia 2020r. godz. 17:00 – spotkanie integracyjne rodziców i uczniów klasy pierwszej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej.

Warunki finansowe
Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i powinna być wniesiona wraz ze złożeniem dokumentów do szkoły.
Miesięczna opłata wynosi 100 zł – jest pobierana za zajęcia wykraczające poza minimum ministerialne przez 10 miesięcy
Rada Rodziców - 100 zł rocznie.
Kaucja za szafkę - 100 zł.
Jednolity strój szkolny zgodnie z zamówieniem.

Warunki rekrutacji do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im św. Dominika Savio w Ostródzie na rok szkolny 2020/2021.

Etap I postępowanie kwalifikacyjne
Składanie dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna dyrektora szkoły z kandydatem wraz z rodzicami – od 17 lutego do 29 maja 2020 r. (termin rozmowy należy ustalić w sekretariacie szkoły)

Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej – 1 czerwca 2020r., godz. 9:00.
Podanie do publicznej wiadomości na stronie www.ostroda.salezjanie.pl listy zakwalifikowanych do dalszego procedowania – 2 czerwca 2020r.

W przypadku niezakwalifikowania kandydata do dalszego procedowania szkoła zwraca opłatę rekrutacyjną. Od decyzji komisji kwalifikacyjnej przysługuje odwołanie do organu prowadzącego szkołę: Towarzystwo Salezjańskie - Inspektoria św. Stanisława Kostki w warszawie, odwołanie powinno być złożone przed zamknięciem procesu rekrutacji.

Etap II
Dostarczenie do sekretariatu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz wyników i zaświadczenia egzaminu ósmoklasisty – 26 czerwca 2020r. do godz. 14.30.

Etap III
Posiedzenie komisji rekrutacyjnej – 26 czerwca 2020r., godz. 15:00.
29.06. 2020r. lista wstępna uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły strona www szkoły
Do 13 lipca potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły
21 lipca 2020r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (strona www szkoły)

Osobom nieprzyjętym do szkoły zwrócone zostaną złożone dokumenty. Na tym etapie postępowania opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Warunki finansowe
Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i powinna być wniesiona wraz ze złożeniem dokumentów do szkoły.
Miesięczna opłata wynosi 100 zł – jest pobierana za zajęcia wykraczające poza minimum ministerialne przez 10 miesięcy
Rada Rodziców - 100 zł rocznie.
Kaucja za szafkę - 100 zł.
Jednolity strój szkolny zgodnie z zamówieniem.

O szkole

Szkoła Podstawowa, Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio ma siedzibę w Ostródzie przy ul. Św. Dominika Savio 1, są szkołami katolickimi, prowadzonymi przez Zgromadzenie Salezjańskie.
więcej

Kontakt

ul. św. Dominika Savio 1
14 - 100 Ostróda
  • tel.: (89) 646-41-46
  • fax: (89) 642-28-43
więcej

E-mail

Jeśli masz konto, to kliknij poniżej aby się zalogować.
Zaloguj się